„Nemcom je to jedno. Preto je na nás, aby sme bojovali!“

Agentúrni pracovníci v spoločnom podniku FAW-Volkswagen v Číne žiadajú rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Sú za to kriminalizovaní, zatiaľ čo inde vo svete prepukajú ďalšie zápasy zamestnancov VW – píše Ralf Ruckus

Deutsch | English | NederlandsPortuguês| Slovenčina


Pracovníci FAW-VW v Changchune na severovýchode Číny, ktorých zamestnávajú agentúry, vedú od konca roku 2016 boj za rovnosť v odmeňovaní. Spoločnosť FAW-VW vznikla v roku 1991 ako spoločný podnik troch spoluvlastníkov: čínskeho štátneho podniku FAW a nemeckých automobiliek Volkswagen a Audi. Okrem závodu v Changchune (provincia Jilin) prevádzkuje továrne v Chengdu (Sichuan), Daliane (Liaoning) a Foshane (Guangdong). Zamestnáva vyše 50 000 ľudí a vyrába osobné autá i automobilové komponenty.1

Boj agentúrnych pracovníkov FAW-VW v Changchune

Agentúrni pracovníci, z ktorých mnohí vo FAW-VW pracujú roky, žiadajú, aby im podnik umožnil prestup do kmeňa, aby zohľadňoval odpracované roky, a aby im vynahradil ušlú mzdu, o ktorú prišli pre rozdiely v odmeňovaní medzi kmeňovými a agentúrnymi zamestnancami. Vykonávajú rovnakú prácu, no zarobia zhruba polovicu toho, čo kmeňoví zamestnanci (napríklad 60 000 jüanov verzus 120 000 jüanov ročne). Nemajú tiež nárok na žiadne z benefitov. Vo svojich vyjadreniach to označujú za porušenie čínskeho zákonníka práce, konkrétne článku 63 (zásada „rovnaká pláca za rovnakú prácu“) a článku 66 (agentúrni pracovníci sa najímajú len na „dočasné, pomocné alebo náhradné pracovné pozície“). Niektoré z agentúr dočasného zamestnávania tiež majú priamy vzťah k FAW-VW (a možno sú ním dokonca vlastnené), čo je v rozpore s článkom 67 čínskeho zákonníka práce (firmám sa zakazuje zakladať vlastné agentúry dočasného zamestnávania).2 Navyše, samotný Volkswagen sa zaviazal dodržiavať zásadu rovnakého odmeňovania vo svojej „Charte Volkswagen Group o dočasnej práci“.3

Čína v rámci novelizácie zákonníka práce v roku 2013 prijala novú právnu úpravu agentúrnej práce, a to s trojročným prechodným obdobím, ktoré sa skončilo v roku 2016. Agentúrni pracovníci FAW-VW to vedeli a konali podľa toho. Svoje požiadavky predložili v novembri 2016 prostredníctvom jedinej čínskej oficiálnej odborovej organizácie, ACFTU (Všečínska federácia odborových zväzov), no ani sedem kôl vyjednávaní s FAW-VW a agentúrami neviedlo k žiadnemu výsledku. Keď sa robotníci obrátili na miestny súd, vec bola zamietnutá. Ani niekoľko demonštrácií od februára do mája 2017 neviedlo k riešeniu.4 Polícia 26. mája 2017 zatkla troch zástupcov robotníkov, Fua Tianboa, Wanga Shuaia a Aia Zhenyua, za „zhromažďovanie s cieľom narušiť spoločenský poriadok“. Ide o štandardné obvinenie, ktoré režim čínskej komunistickej strany používa na potlačenie sociálnych nepokojov. Hoci Wanga a Aia krátko nato prepustili, voči Fuovi vzniesli v júni obvinenie a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe.5

Robotníci, ktorí podporujú Fua, sa usilujú dosiahnuť jeho oslobodenie a píšu úradom protestné listy. V auguste sa obrátili na miestny Úrad verejnej bezpečnosti (teda policajný úrad, ktorý Fua zadržal) a v septembri na protikorupčný útvar komunistickej strany, takzvanú Ústrednú vedúcu skupinu pre inšpekčnú prácu.6 Napísali listy aj vedeniu Volkswagenu v Nemecku, nemeckej podnikovej rade a ďalším zahraničným subjektom, žiadajúc ich, aby zasiahli.7 Dvaja čelní predstavitelia podnikových rád Volkswagenu pre Európu a celý svet, ktoré patria pod nemecké kovácke odbory IG Metall, odpovedali 25. augusta 2017 na výzvu čínskych robotníkov. Vyjadrili sa, že tento prípad „treba brať veľmi vážne“ a odporučili čínskym robotníkom, aby vec ohlásili Volkswagenu či miestnym čínskym úradom.8 Inými slovami, čínskym agentúrnym pracovníkom poradili, aby sa so žiadosťou o podporu obrátili na svojho protivníka v spore, resp. na úrady, ktoré dali zatknúť ich zástupcu. Čínski robotníci, ktorí na internete uverejnili odpovede z Nemecka, o tom napísali: „Nemcom je to jedno. Preto je na nás, aby sme bojovali!“9

Zjavné porušenie nielen čínskeho zákonníka práce, ale aj vlastného záväzku k rovnakému odmeňovaniu zo strany FAW-VW však ničím nevybočuje z bežnej čínskej praxe. Mnohé čínske a zahraničné firmy otvorene porušujú zákonník práce, napríklad tým, že zamestnancov nútia k nadčasom alebo im vyplácajú nižšiu než minimálnu mzdu. Zdá sa tiež, že Volkswagen pokračuje vo svojej tradícii spolupráce s autoritárskymi režimami, ktoré potláčajú sociálny odpor. Kolaborácia Volkswagenu s brazílskou diktatúrou v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, odovzdávanie informácií o politickej orientácii zamestnancov represívnym orgánom a tolerovanie následného zatýkania boli pre nemecké médiá horúcimi témami uplynulého leta.10

Nové mobilizácie zamestnancov VW v Európe

Za posledných niekoľko mesiacov Volkswagen v Európe čelil novým mobilizáciám a štrajkom. V júni si zamestnanci VW v Bratislave vydobyli zvýšenie miezd o 14,1 % po tom, čo zorganizovali prvý štrajk v tomto závode.11

V poznaňskom závode Volkswagenu v Poľsku sa po sporoch okolo predĺženia práce počas víkendu rozhodli zamestnanci vystúpiť z odborov Solidarita (Solidarność) a založili v podniku novú sekciu Iniciatívy pracujúcich (Inicjatywa Pracownicza), teda odborového zväzu, ktorý je kontrolovaný členskou základňou. Po tom, čo VW prepustil niekoľkých zakladateľov nových odborov za údajné ohováranie firmy, sa asi dve tisícky zamestnancov v septembri podpísali pod petíciu za ich opätovné prijatie do práce.12

Koncom augusta vstúpili do štrajku zamestnanci VW v portugalskej Palmele (neďaleko Lisabonu) na protest proti plánom na rozšírenie práce počas víkendov. Bol to prvý štrajk v tejto firme po desaťročiach.13

A koncom septembra v Emdene a Osnabrücku (Nemecko) vystúpili zamestnanci firmy Autovision, ktorá je dcérskou spoločnosťou VW, s požiadavkou, aby ich Volkswagen zamestnával priamo. Pôvodne totiž pracovali pre VW ako agentúrni zamestnanci a neskôr ich prevzala Autovision, ktorá slúži ako subdodávateľ a rozdeľuje svojich pracovníkov do jednotlivých prevádzok VW.14

Tieto mobilizácie a štrajky sú reakciou na diskriminačné využívanie dočasnej práce či na vzrast tlaku v práci, prípadne vychádzajú z požiadavky zamestnancov v krajinách „periférie“, aby sa uzavrela medzera medzi ich mzdami a tými v Nemecku.

Priemyselná transformácia

Mobilizácie zamestnancov zasiahli Volkswagen – ktorý je stále sčasti vlastnený nemeckým štátom, pričom ten má nad ním značnú mieru kontroly – v rozhodujúcom čase. Hoci VW sa v roku 2016 (znova) stal najväčším výrobcom áut na svete,15 emisný škandál (teda zámerné porušovanie noriem, ktoré sa týkajú znečisťovania) a jeho širšie dôsledky hrozia tým, že firmu destabilizujú a oslabia. Prechod na elektromobily, ktorý sa zrejme blíži, tiež predstavuje zásadnú výzvu, keďže existujúca masová výroba automobilov na fosílne palivá sa nedá tak jednoducho konvertovať na výrobu automobilov poháňaných batériami.16 Škandál s emisiami by mohol urýchliť zamýšľanú (a drahú) transformáciu Volkswagenu. Od zamestnancov sa očakáva, že budú znášať náklady – aspoň taký sa zdá byť plán manažmentu.

Čína ako najväčší trh s automobilmi (na fosílne palivá) a zároveň ich najväčší producent je stredobodom tohto procesu transformácie Volkswagenu. Krajina sa na svetovom predaji vozidiel koncernu podieľa 41 percentami, pričom predstavuje až 49 percent jeho globálnych hrubých ziskov.17 Čína je zároveň najväčším producentom elektromobilov a najväčším trhom s nimi. Tento „zelený skok vpred“ pritom do veľkej miery dotuje čínsky štát.18

VW – tak ako aj Renault-Nissan, Ford či ďalší globálni výrobcovia áut – v súčasnosti zakladá spoločné podniky s čínskymi partnermi, ktoré majú začať s masovou výrobou elektromobilov.19 Ide už o tretiu vlnu zakladania takýchto joint ventures, po prvej, ktorá sa začala v osemdesiatych rokoch, a druhej, ktorá pokračovala od polovice deväťdesiatych rokov do polovice minulého desaťročia.20 Časy sa však zmenili, pretože VW a ostatní výrobcovia čelia silnej konkurencii zo strany čínskych producentov, a to práve v čase, keď aj oni začínajú globálne expandovať.21

Dôsledky bojov pracujúcich v Číne

To, či a ako bude transformácia VW (resp. ďalších výrobcov) fungovať, závisí aj od vývoja bojov pracujúcich v autopriemysle. Zápas agentúrnych pracovníkov FAW-VW v Changchune je najnovším pokračovaním bojov v Číne, ktorých korene siahajú k deväťdesiatym rokom a k minulému desaťročiu. Zahŕňali kmeňových aj dočasných zamestnancov22 a vyvrcholili štrajkovou vlnou v roku 2010.23

Medzitým sa premena čínskej ekonomiky – reštrukturalizácia, sťahovanie prevádzok či ich „inovovanie“ – dotýka všetkých pracujúcich. Po postupnom poklese miery hospodárskeho rastu, ktorý sa začal koncom minulého desaťročia, prichádza aj postupný pokles miery rastu miezd.24 Očakávania pracujúcich sú však stále vysoké. Naďalej žiadajú zlepšenia svojich pracovných podmienok, ktoré sú stále často otrasné.

Po tom, čo sa štrajkom a ďalším zápasom v minulom desaťročí podarilo zvýšiť mzdy a zlepšiť podmienky, začali pracujúci v posledných rokoch tlačiť väčšiemu tlaku zo strany manažmentov a štátu. Ide o dôsledok posilnenia politickej kontroly a represie sociálnych protestov, s ktorým prišlo nové vedenie KS Číny sústredené okolo Si Ťin-pchinga, ktorý nastúpil v rokoch 2012 – 2013.

Práve na pozadí tohto vývoja čelia agentúrni pracovníci FAW-VW v Changchune ignorancii a represii zo strany VW, čínskeho štátneho podniku FAW, úradov komunistickej strany a polície. Ich zápas pokračuje, a ďalšie ešte len prídu.


Poznámky

1 Viac informácii pozri na http://www.faw-vw.com.

2 Pozri China Labour Bulletin (2017): „Hundreds of Volkswagen workers in northeast China demand equal pay“, 27. 2. 2017. Získané 7. 9. 2017: http://www.clb.org.hk/content/hundreds-volkswagen-workers-northeast-china-demand-equal-pay. Čínsky zákonník práce pozri: ČĽR (2008): „China’s Labor Contract Law“. Získané 13. 9. 2017: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=6133&lib=law.

3 Pozri Volkswagen AG (2012): „Charter on Temporary Work for the Volkswagen Group“, 30. 11. 2012. Získané 13. 9. 2017: https://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/2012%20Charta%20Temporary%20Work%20EN.pdf.

4 China Labour Bulletin (2017): „Hundreds of Volkswagen workers…“ (pozri poznámku č. 2).

5 China Labour Bulletin (2017): „Volkswagen worker representatives arrested at Changchun plant“, 6. 6. 2017. Získané 7. 9. 2017: http://www.clb.org.hk/content/volkswagen-worker-representatives-arrested-changchun-plant.

6 Pozri Zamestnanci FAW-VW v Changchune (2017): „Spoločná žiadosť o bezpodmienečné prepustenie Fua Fianboa, ktorý nás zastupuje pri obrane našich práv“, príspevok na sociálnej sieti Weibo, 18. 8. 2017. Získané 7. 9. 2017: https://m.weibo.cn/status/4142182485694066 (v čínštine), http://www.labournet.de/?p=122305 (v angličtine a nemčine). Pozri tiež Zamestnanci FAW-VW v Changchune (2017): „Otvorený list Ústrednému inšpekčnému tímu“, príspevok na sociálnej sieti Weibo, 13. 9. 2017. Získané 5. 10. 2017: https://m.weibo.cn/status/4151463591098974 (v čínštine).

7 China Labour Bulletin (2017): „Chinese Volkswagen workers call on German parent company to assume responsibility for violations“, 13. 7. 2017. Získané 7. 9. 2017: http://www.clb.org.hk/content/chinese-volkswagen-workers-call-german-parent-company-assume-responsibility-violations; China Labour Bulletin (2017): „FAW-Volkswagen agency workers issue letter in German calling for accountability and solidarity“, 19. 7. 2017. Získané 7. 9. 2017: http://www.clb.org.hk/content/faw-volkswagen-agency-workers-issue-letter-german-calling-accountability-and-solidarity; Zamestnanci FAW-VW v Changchune (2017): „Výzva na mediáciu od agentúrnych pracovníkov FAW-Volkswagen“, príspevok na sociálnej sieti Weibo, 15. 7. 2017. Získané 15. 9. 2017: https://m.weibo.cn/status/4130289368060226 (v čínštine), http://www.labournet.de/?p=119093 (v nemčine); Zamestnanci FAW-VW v Changchune (2017): „Žiadame jasnú reakciu na našu výzvu na mediáciu od VW v Nemecku“, príspevok na sociálnej sieti Weibo, 13. 8. 2017. Získané 15. 9. 2017: https://m.weibo.cn/status/4140342817384118 (v čínštine), http://www.labournet.de/?p=120251 (v nemčine).

8 Podniková rada VW (2017): „List od podnikovej rady VW v Európe agentúrnym pracovníkom v čínskom Changchune“, príspevok na sociálnej sieti Weibo, 2. 9. 2017. Získané 5. 10. 2017: https://m.weibo.cn/status/4147464845757775 (v čínštine a nemčine), http://www.labournet.de/?p=119093  (v nemčine).

9 Komentár pozri na https://m.weibo.cn/status/4147464845757775 (v čínštine). Čitatelia, ktorí trochu poznajú Volskwagen, jeho podnikovú radu či vedenie odborov IG Metall, týmto iste nie sú prekvapení. Jeden zo šéfov podnikovej rady VW pre Európu a svet, Bernd Osterloh, chápe svoj post ako manažérsku pozíciu. Nedávno bol v Nemecku predmetom škandálu, ktorý sa týkal státisícov eur, ktoré každoročne zarobí. Potri o tom Tatje, C. (2017): „Satte 750.000 Euro. Der Betriebsratschef von Volkswagen verdient wie ein Topmanager. Das ist zu viel“, Zeit Online, 17. 5. 2017. Získané 30. 9. 2017: http://www.zeit.de/2017/21/vw-betriebsrat-chef-bernd-osterloh-gehalt (German).

10 Der Spiegel (2017): „Volkswagen soll Militärdiktatur in Brasilien unterstützt haben“, Spiegel Online, 24. 7. 2017. Získané 17. 9. 2017: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brasilien-volkswagen-soll-militaerdiktatur-unterstuetzt-haben-a-1159357.html; Norddeutscher Rundfunk (2017): „Komplizen? VW und Brasiliens Militärdiktatur”, štyri podcasty na stránke NDR. Získané 17. 9. 2017: https://www.ndr.de/info/podcast4344.html (German).

11 Shotter, J. (2017): „VW agrees 14% pay rise to end Slovakia strike“, Financial Times, 25. 6. 2016. Získané 16. 9. 2017: https://www.ft.com/content/251ac470-59da-11e7-b553-e2df1b0c3220; Bershidsky, L. (2017): „VW’s Strike in Slovakia Exposes a European Divide“, Bloomberg, 21. 6. 2016. Získané 16. 9. 2017: https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-06-21/a-strike-in-slovakia-exposes-a-european-divide.

12 Inicjatywa Pracownicza (2017): „VW Poznaň: Prepustia nás – založíme nové odbory!“, ozzip.pl, 10. 8. 2017. Získané 15. 9. 2017: http://ozzip.pl/teksty/informacje/wielkopolskie/item/2284-zaloga-volkswagena-oni-nas-zwalniaja-a-my-zakladamy-nowy-zwiazek-zawodowy (v poľštine), http://www.labournet.de/?p=120198 (v nemčine). Zápasy pracujúcich v Poľsku a na Slovensku môžu ťažiť z relatívneho nedostatku pracovnej sily. VW zväčšil rozsah výroby a vystaval nové továrne, no nie je preň ľahké nájsť dostatok zamestnancov. Nezamestnanosť vo viacerých východoeurópskych krajinách klesá, keďže emigrácia a meniace sa demografické trendy vedú k vysychaniu trhu práce.

13 Wise, P. (2017): „Warning over Portugal car plant after strike“, Financial Times, 3. 9. 2017. Získané 16. 9. 2017: https://www.ft.com/content/61f662ca-8f0c-11e7-9084-d0c17942ba93.

14 Zamestnanci VW-Autovision (2017), „VW Emden: Etwa 100 Beschäftigte der Konzerntochter Autovision verlangen Verträge mit VW“, labournet.de, 3. 10. 2017. Získané 7. 10. 2017: http://www.labournet.de/?p=122156 (German) and http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/10/vw_emden_resolution.pdf (German).

15 Inagaki, K. (2017): „VW overtakes Toyota as world’s biggest automaker in 2016“, Financial Times, 30. 1. 2017. Získané 13. 9. 2017: https://www.ft.com/content/8c3471f8-e6b5-11e6-893c-082c54a7f539.

16 Ewing, J. (2017): „As Emissions Scandal Widens, Diesel’s Future Looks Shaky in Europe“, The New York Times, 25. 7. 2017. Získané 16. 9. 2017: https://www.nytimes.com/2017/07/25/business/diesel-emissions-volkswagen-bmw-mercedes.html.

17 Clover, Ch. (2017): „Beijing’s uneasy deals with overseas car groups under strain“, Financial Times, 1. 9. 2017. Yískané 5. 9. 2017: https://www.ft.com/content/9d48dade-8ee3-11e7-a352-e46f43c5825d.

18 Holland, T. (2017), „Beijing’s grand plan for electric cars: looks good, but under the bonnet…“, South China Morning Post, 28. 8. 2017. Získané 30. 9. 2017: http://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2108353/beijings-grand-plan-electric-cars-looks-good-under-bonnet.

19 Bradsher, K. (2017): „China’s Electric Car Push Lures Global Auto Giants, Despite Risks“, The New York Times, 10. 9. 2017. Získané:11. 9. 2017: https://nyti.ms/2xUuR6E; Clover, Ch. (2017): „Beijing’s uneasy deals with…“ (pozri poznámku č. 17).

20 Zhang, L. (2015): Inside China’s Automobile Factories: The Politics of Labor and Worker Resistance. New York: Cambridge University Press, s. 29 – 30.

21 Zheng, L. – Che, P. (2017), „Three Chinese automakers may build joint factory in U.S.“, Caixin, 13. 9. 2017. Získané 14. 9. 2017: http://www.caixinglobal.com/2017-09-13/101144727.html.

22 Ruckus, R. (2016): „Chinese Capitalism in Crisis, Part 1: Zhang Lu on exploitation and workers’ struggle in China’s auto industry“, Sozial.Geschichte Online 18, s. 119 – 144. Získané 8. 5. 2016: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-41181/07_Ruckus_ZhangLu.pdf.

23 Zhang, L. (2010): „Do Spreading Auto Strikes Mean Hope for a Workers’ Movement in China?“, labornotes.org, 13. 7. 2010. Získané 20. 6. 2016: http://labornotes.org/2010/07/do-spreading-auto-strikes-mean-hope-workers%E2%80%99-movement-china; Friends of Gongchao (2010): „»Sie haben das selbst organisiert« – Die Streikwelle von Mai bis Juli 2010 in China“. In: Ngai, P., Lee, Ch., et al. (2010): Aufbruch der zweiten Generation. Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammensetzung in China. Berlin: Assoziation A, s. 225 – 257. Získané 14. 1. 2017: http://www.gongchao.org/2010/10/01/sie-haben-das-selbst-organisiert-die-streikwelle-von-mai-bis-juli-2010-in-china; Kan, W. (2011): „Collective Awakening and Action of Chinese Workers: The 2010 Auto Workers’ Strike and its Effects“, Sozial.Geschichte Online 6, s. 9 – 27. Získané 19. 1. 2012: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-29001/03_WangKan_Strike.pdf.

24 Hancock, T. (2017): „China’s migrant workers feel pinch as Beijing pulls back on wages“. Financial Times, 3. 9. 2017. Získané 5. 9. 2017: https://www.ft.com/content/0383433e-8ca0-11e7-a352-e46f43c5825d.

This entry was posted in Texty and tagged , , , . Bookmark the permalink.