gongchao.org


Projekt

工潮 gongchao (vyslovuje sa gung čao) je čínsky výraz pre štrajk, štrajkové hnutie, vlnu, alebo mobilizáciu či hnutie pracujúcich.

gongchao.org vzniklo v septembri 2008 ako projekt, ktorého cieľom je skúmať a dokumentovať robotnícke nepokoje a sociálne hnutia v Číne z hľadiska triedneho boja, migrácie a rodu.

Stránka ponúka výber analytických textov, ako aj svedectiev samotných pracujúcich, v rôznych jazykoch. Popri autorstve a prekladoch článkov či kníh sa gongchao.org podieľa aj na výskumných projektoch v Číne. Organizuje tiež prednášky a diskusie o tamojších bojoch pracujúcich. Tieto podujatia sa konali vo východnej i západnej Európe, ako aj v iných častiach sveta.


Creative Commons
Archivované texty možno používať v súlade so zmluvou Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)


Upozornenie
Všetky archivované a odkazované texty a videoklipy – s výnimkou tých, ktoré sú podpísané gongchao.org – reprezentujú výlučne stanoviská svojich autorov.


Data Protection Declaration