Category Archives: Teksti

Boj kitajskih kmetov v letih od 1959 do 2013: Pregled

Tumbili (junij 2014) English [Originalni prevod objavljen v Časopisu za kritiko znanosti, domišlijo in novo antropologijo, letnik XLII, 2014, ševilka 258] Položaj kmetov na Kitajskem od leta 1959 obravnavam skozi prizmo prevladujočih oblik kolektivnih uporov kmetov proti kapitalu in državi, … Continue reading

Posted in Teksti | Tagged , , | Comments Off on Boj kitajskih kmetov v letih od 1959 do 2013: Pregled

Kitajski kapital gre v Grčijo

Medtem, ko so tokovi kitajskega kapitala v jedrnih državah evro območja usmerjeni v glavnem v prevzemanje kapitalsko intenzivnih podjetji (ki proizvajajo visokotehnološke produkte in/ali produkte z visoko dodano vrednostjo) in so naložbe v Afriki povezane predvsem s pridobivanjem/obdelavo surovin in intenzivnim kmetijstvom, so naložbe v Grčiji večinoma kanalizirane v infrastrukturo, kot so pristanišča, kontejnerski terminali in letališča. S tem naj bi se, za hitro razvijajoči se in v izvoz usmerjeni kitajski proizvodni sektor, odprla “vrata v Evropo.” Continue reading

Posted in Teksti | Tagged , , | Comments Off on Kitajski kapital gre v Grčijo

10 Paragrafov proti enem gnilem Jabolku – iSuženjstvo v Foxconnu

Prijatelji gongchao (marec 2013). Continue reading

Posted in Teksti | Tagged , | Comments Off on 10 Paragrafov proti enem gnilem Jabolku – iSuženjstvo v Foxconnu