Tag Archives: Grčija

Kitajski kapital gre v Grčijo

Medtem, ko so tokovi kitajskega kapitala v jedrnih državah evro območja usmerjeni v glavnem v prevzemanje kapitalsko intenzivnih podjetji (ki proizvajajo visokotehnološke produkte in/ali produkte z visoko dodano vrednostjo) in so naložbe v Afriki povezane predvsem s pridobivanjem/obdelavo surovin in intenzivnim kmetijstvom, so naložbe v Grčiji večinoma kanalizirane v infrastrukturo, kot so pristanišča, kontejnerski terminali in letališča. S tem naj bi se, za hitro razvijajoči se in v izvoz usmerjeni kitajski proizvodni sektor, odprla “vrata v Evropo.” Continue reading

Posted in Teksti | Tagged , , | Comments Off on Kitajski kapital gre v Grčijo