Odlišné režimy práce? Foxconn v ČR

Rutvica Andrijašević a Devi Sacchetto (2013): Cieľom tejto štúdie je analyzovať skúsenosti pracujúcich, organizáciu práce, manažment pracovnej sily a úlohu štátu v továrňach Foxconnu v Českej republike. V posledných rokoch sa pozornosť médií upriamila na samovraždy čínskych zamestnancov Foxconnu, no len málo sa vie o továrňach tejto firmy vo východnej Európe. Naša analýza je založená na šesťdesiatich rozhovoroch s českými a migrantskými pracujúcimi, ako aj na odborných svedectvách zo závodov v Pardubiciach a Kutnej Hore, ktoré spolu zamestnávajú 8 – 9000 ľudí. Tieto dve továrne vyrábajú produkty pre významné medzinárodné značky (HP, Samsung, Chimei, Innolux, Cisco a donedávna i Apple): Odlišné režimy práce? Foxconn v ČR

 

This entry was posted in Texty and tagged , , . Bookmark the permalink.