Stroj je mojím vládcom a pánom

Tentoraz ide o úryvky z rozhovoru s Yangom, študentom a robotníkom vo Foxconne.

V niekoľkých vetách opisuje odcudzenosť továrenskej práce, vzťah pracujúceho k stroju, ako aj každodenné formy odporu voči režimu vo fabrike: “Stroj je mojím vládcom a pánom”

 

This entry was posted in Texty and tagged . Bookmark the permalink.