Prekariat i robotnice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzhen

Mimo wdrażania międzynarodowych kodeksów postępowania (Code of Conduct) oraz prawnej mobilizacji robotników, w Chinach wciąż dominują despotyczne reżimy pracy. Globalizacja i strategie produkcyjne oparte o “wyścig do dna” (race-to-the bottom) przyswojone przez transnarodowy kapitał, uniemożliwiają poprawę stosunków pracy w Chinach.

Celem poniższego artykułu jest nakreślenie ram pojęciowych dla zrozumienia warunków pracy chińskich migrantek: Prekariat i robotnice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzhen

 

This entry was posted in Teksty and tagged , . Bookmark the permalink.